ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

ՄԴԱ Ասոցիացիան հիմնադրվել է 2019թ. սեպտեմբերին։ Ասոցիացիան ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործունեություն ծավալող միջազգային առաջատար դեղ արտադրող ընկերությունների շահերը, որոնք մասնագիտացված են ժամանակակից արդյունավետ, անվտանգ և որակյալ դեղամիջոցների մշակման և արտադրության ոլորտում։ Այդ ընկերություններին է բաժին ընկնում Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված, երկիր ներմուծվող և իրացվող դեղերի ծավալի մեծ մասը։

Ասոցիացիան մեկտեղել է անդամների ջանքերը Հայաստան արդյունավետ և անվտանգ դեղերի ներմուծման և բարեխիղճ բաշխման ու իրացման ոլորտների զարգացմանը նպաստելու համար։ Ասոցիացիան իր արդյունավետ գործունեության շնորհիվ դարձել է դեղաշուկայի զարգացմանը նպաստող, ոլորտի ընկերությունների շահերը պաշտպանող ազդեցիկ ուժ։

Մենք առաջնորդվում ենք այն գիտակցումով, որ և՛ առանձին դեղագործական ընկերությունների, և՛ ամբողջ ոլորտի զարգացման նպատակները հասանելի են միայն ոլորտում առկա բազմաթիվ խնդիրների լուծման տանող բաց, թափանցիկ երկխոսության միջոցով։

  • Ասոցիացիայի տեսլականն է՝

    Հայաստանի դեղագործական շուկայում այնպիսի միջավայրի ձևավորումը, որի պայմաններում դեղ սպառողները կունենան իրենց իսկապես անհրաժեշտ առավել որակյալ, արդյունավետ, անվտանգ և մատչելի դեղերին հասանելիություն ունենալու իրավունքն անարգել իրացնելու հնարավորություն։

  • Ասոցիացիայի առաքելությունն է՝

    Այնպիսի տնտեսական և իրավական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը, որն ուղղված կլինի կազմակերպված և բաց դեղագործական շուկայի զարգացմանը, բժշկական սպասարկման որակի բարձրացմանը և ժամանակակից դեղամիջոցների տեսականու ընդլայնմանը՝ ի բարօրություն Հայաստանի բնակչության։

  • Ասոցիացիայի նպատակներն են՝

    Հայաստանի դեղերի շուկայում արդար և հավասար մրցակցության ապահովումը; Միջազգային դեղ արատադրող ընկերությունների համար Հայաստանում գործունեության առավել բարենպաստ միջավայրի ձևավորումը; Անընդհատ կատարելագործման գործելաոճի արմատավորումը; Ասոցիացիայի հեղինակության ամրապնդումը։

Ասոցիացիայի հիմնական սկզբունքներն են՝

– ինովացիոն գործունեությանն աջակցությունը՝ մտավոր սեփականության պաշտպանության բնագավառի բաց և թափանցիկ օրենսդրության հիման վրա;

– Ընդունվելիք Հայաստանի Հանրապետության Դեղագործական ոլորտի ձեռնարկատիրական գործունեության բարեխիղճ վարքագծի կանոնագրքով նախատեսված էթիկական ստանդարտների կիրառման ապահովումը;

– Հավատարմությունը դեղագործական շուկայի կայուն զարգացման ռազմավարությանը և առողջապահության ոլորտի կանխատեսելի կարգավորման քաղաքականությանը։